plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Studencka Konferencja Naukowa nt. „Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Bezpieczeństwem”

Współorganizatorami niniejszej konferencji były studenckie koła naukowe:

  • Naukowe Koło Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku – Białej;
  • Studenckie Koło Naukowe Lider, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Koło Naukowe Badania Operacyjne w Bezpieczeństwie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – Przewodnicząca Iwona Gadomska, Opiekun koła dr inż. Magdalena Gikiewicz;
  • Koło Naukowe Domena Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – Przewodnicząca Zuzanna Derenda, Opiekun koła kpt. mgr inż. Adrian Bralewski;
  • Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
  • Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
  • Studenckie Koło Kryminologiczne „Causa Mali” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Problem badawczy na konferencji był wyrażony w pytaniu Jakie są współczesne uwarunkowania zarzadzania bezpieczeństwem. Aby udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie konferencje podzielono na trzy sesje.
I sesja była poświęcona Tożsamości zarządzania bezpieczeństwem, II sesję stanowiły Metody zarządzania wykorzystywane w zarzadzaniu kryzysowym, sesja III poświęcona była Współczesnym problemom zarządzania bezpieczeństwem.
W ramach drugiej sesji prelekcja pt. „Metody zarządzania projektami wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym” Iwony Gadomskiej z Koła Naukowego Badania Operacyjne w Bezpieczeństwie została uznana zdaniem Komitetu Programowo – Naukowego za najciekawszą.
Wszystkie wygłoszone referaty były niezwykle interesujące, a zarazem inspirujące, co w konsekwencji było powodem prowadzonej dyskusji akademickiej.