plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: administracja, pedagogika

WSAInformuje się, że studenci mogą ubezpieczyć się w Wyższej Szkole Administracji od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Składka na ubezpieczenie NW wynosi 40,-zł
i jest płatna do dnia 22.10.2017 r. na konto Szkoły nr 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386, lub w kasie Szkoły.

UWAGA! Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NW w okresie odbywania praktyki w przypadku, gdy podmiot, w którym Student odbywa praktykę uzależnia przyjęcie Studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia.