plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKU fizjoterapia

WSAInformuje się, że studenci kierunku fizjoterapia zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC). Studenci mogą ubezpieczyć się w Wyższej Szkole Administracji. Składka na ubezpieczenie NW wynosi 40,-zł, a na ubezpieczenie OC wynosi 5,-zł i jest płatna do dnia 22.10.2017 r. na konto Szkoły nr 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386, lub w kasie Szkoły.