Kierunek: FIZJOTERAPIA
Dziekan: dr Maciej Płaszewski

 

Studia na kierunku fizjoterapia służą nabyciu kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze fizjoterapeuty z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a także z osobami zdrowymi. Fizjoterapia obejmuje stosowanie ruchu terapeutycznego, czynników fizykalnych, metod terapii manualnej oraz innych działań stosowanych w celach leczniczych i rehabilitacyjnych, a także profilaktycznych i w odnowie biologicznej.

Wysoki poziom nauczania gwarantuje kadra pracowników naukowo-dydaktycznych wywodzących się głównie ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych renomowanych uczelni, wspomagana przez specjalistów, w tym kierujących placówkami klinicznymi i ich oddziałami. Uczelnia współpracuje z najlepszymi, specjalistycznymi placówkami służby zdrowia w regionie, w których odbywają się zajęcia kliniczne i praktyki studenckie:

 • szpitale
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
 • ośrodki diagnostyczne
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy opieki.

Wydział Fizjoterapii WSA, jako jedna z nielicznych w Polsce jednostek, należy do European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) - Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym, a także do European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) - Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym.

Na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów partnerskich w ramach Programu Erasmus, studenci kierunku fizjoterapia mają możliwość odbycia części studiów w następujących uczelniach:

 •  Uniwersytet Sheffield Hallam (Wielka Brytania)
 •  Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku (Słowacja)
 •  Uniwersytet w Kirkareli (Turcja)

Ponadto Wydział Fizjoterapii współpracuje z:

 •  Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy)
 •  Uniwersytetem w Vic (Hiszpania)
 •  Wyższą Szkołą Zdrowia i Pracy Socjalnej im. Świętej Elżbiety w Bratysławie (Słowacja)

Dzięki studiom absolwenci kierunku fizjoterapia mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach służby zdrowia (szpitalach, klinikach, przychodniach),
 • ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • firmach farmaceutycznych,
 • ośrodkach prowadzących działalność prozdrowotną, placówkach sportowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu i centrach fitness,
 • placówkach zaopatrzenia ortopedycznego.

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności.