plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Rekruatcja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

INFORMACJE REKRUTACYJNE
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki:

 • 150,00 zł
  W przypadku rezygnacji ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.
   Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Finansowej Studentów Uczelni (sala 10, I piętro).

 

Bonifikaty:

 • Przy zapisie na drugi kierunek studiów licencjackich obowiązuje 60% zniżka.
 • Druga specjalność – bezpłatnie (po uzyskaniu uprzedniej zgody Dziekana Wydziału).
 • Studentom, których członek rodziny (ojciec/matka/córka/syn/brat/siostra/mąż/żona) jest aktualnie studentem lub słuchaczem Wyższej Szkoły Administracji przysługuje zniżka 25% czesnego za każdy drugi semestr nauki w danym roku akademickim w WSA dla każdej z osób (należy okazać dokument potwierdzający pokrewieństwo podczas procesu rekrutacji).
 • Dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego – opłatę rekrutacyjną zaliczamy na poczet czesnego za drugi semestr (podczas procesu rekrutacji należy okazać dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w jednostce samorządu terytorialnego).
 • Dwa dyplomy w 2 lata! Możliwość łączenia studiów magisterskich z podyplomowymi.
  Dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 3 semestrze studiów drugiego stopnia – zniżka 30%  na studia podyplomowe.

Promocje nie łączą się.

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek administracja – PDF, DOC; kierunek pedagogika – PDF, DOC;wersja dla cudzoziemców – PDF, DOC
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę"),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. kserokopia dowodu osobistego (obie strony),
 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF, DOC; kierunek administracja – PDF, DOC
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 5. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 6. suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.),
 7. kserokopia suplementu do dyplomu,
 8. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 9. kserokopia dowodu osobistego (obie strony),
 10. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja lub pedagogika), stopniem (I - studia licenckie lub II - magisterskie) i trybem (stacjonarne lub zaoczne).


Dział Rekrutacji znajduje się w sali nr 10 (I piętro) w siedzibie WSA przy pl. Marcina Lutra 7
Czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00–16:00, w piątki w godz. 12:00–18:00.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 33/815-11-08 wew. 124, 119

Wszelkie opłaty za studia należy wpłacać na poniższe konto:
PEKAO BP  Nr konta  88 1020 1390 0000 6102 0578 4386