plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

Wesołych Świąt!!

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSA nr 223/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. ogłaszamy nabór na studia licencjackie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe. Studia rozpoczną się od semestru letniego 2018/2019. Jest to ostatnia edycja naboru na tego typu studia, gdyż zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce od 1 października 2019 roku wszystkie studia podyplomowe będą trwały cztery semestry, natomiast studia licencjackie będą zastąpione pięcioletnimi studiami magisterskimi na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Rekrutacja trwa od 15 stycznia do 28 lutego 2019 r.
Informacje w tej sprawie pod numerem telefonu 33 815 11 07 wew. 7
Zakres tematyczny studiów znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce oferta edukacyjna.

Studia podyplomowe:

 1. Samorząd terytorialny i administracja samorządowa
 2. Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
 3. Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej - studia kwalifikacyjne
 4. Autyzm. Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe – studia kwalifikacyjne
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (dwa semestry) – studia kwalifikacyjne
 6. Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
 7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia kwalifikacyjne
 8. Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym
 9. Gerontologia z elementami geriatrii
 10. Logopedia – studia kwalifikacyjne
 11. Matematycznie uzdolnione dzieci diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 12. Organizacja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikacyjne
 13. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna – studia kwalifikacyjne
 14. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagog szkolny – studia kwalifikacyjne
 15. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia kwalifikacyjne
 16. Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja – studia kwalifikacyjne
 17. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela – studia kwalifikacyjne
 18. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – studia kwalifikacyjne
 19. Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia kwalifikacyjne
 20. Terapia zajęciowa i arteterapia – studia kwalifikacyjne
 21. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – studia kwalifikacyjne

 

Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji...

 

Rozpoczął się Plebiscyt Absolwent XXI wieku – poszukiwani najlepsi z województwa!

absolwent mediaTrwają zgłoszenia do Plebiscytu Absolwent XXI wieku – konkurs na najciekawsze osobowości z dyplomami wyższych uczelni województwa śląskiego. Zgłaszać można każdego, kto ukończył studia po roku 1999, wypełniając formularz na stronie: https://www.aplikuj.pl/absolwent/zgloszenie.

Akcja ma na celu promocję szkół wyższych w regionie, a także osób, które działają na rzecz rozwoju gospodarczego, naukowego, społecznego i kulturalnego. Konkurs pozwoli przedstawić losy karier absolwentów i ich osiągnięcia po uzyskaniu dyplomu. Szczegóły i regulamin: https://www.aplikuj.pl/absolwent

 

Godziny pracy Biblioteki WSA w okresie wakacyjnym

wsa brak mUWAGA!

BIBLIOTEKA WSA W OKRESIE LETNIM CZYNNA BĘDZIE:
6. LIPCA 14.00-18.00
7. LIPCA 08.00-16.00
26. LIPCA 14.00-18.00
27. LIPCA 08.00-16.00
24. SIERPNIA 08.00-18.00
27. SIERPNIA-30. SIERPNIA 08.00-16.00
31. SIERPNIA 08.00-18.00

 

Rekrutacja 2018/2019 w Wyższej Szkole Administracji

WSAW dniu 18.06.2018 r. rozpoczynamy rekrutację w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Serdecznie zapraszamy do zapozniania się naszą ofertą.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKU fizjoterapia

WSAInformuje się, że studenci kierunku fizjoterapia zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC). Studenci mogą ubezpieczyć się w Wyższej Szkole Administracji. Składka na ubezpieczenie NW wynosi 40,-zł, a na ubezpieczenie OC wynosi 5,-zł i jest płatna do dnia 22.10.2017 r. na konto Szkoły nr 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386, lub w kasie Szkoły.

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: administracja, pedagogika

WSAInformuje się, że studenci mogą ubezpieczyć się w Wyższej Szkole Administracji od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Składka na ubezpieczenie NW wynosi 40,-zł
i jest płatna do dnia 22.10.2017 r. na konto Szkoły nr 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386, lub w kasie Szkoły.

UWAGA! Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NW w okresie odbywania praktyki w przypadku, gdy podmiot, w którym Student odbywa praktykę uzależnia przyjęcie Studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia.

 

 

KOMUNIKAT

WSA

Dyplomy ukończenia studiów dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku administracja, studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia są do odbioru w pok. nr 10:

 - poniedziałek do czwartek – w godz. 10:00 – 15:30
 - piątek – w godz. 12:00 – 17:30

 

Informacja

wykrzyknik21Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer konta bankowego, na które wpływać powinny wpłaty studentów.

Nr konta  88 1020 1390 0000 6102 0578 4386 PEKAO BP.

 

 

Studencka Konferencja Naukowa nt. „Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Bezpieczeństwem”

WSA studia rekrutacjaDnia 25 maja 2017 r. odbyła się Studencka Konferencja Naukowa nt. „Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Bezpieczeństwem”, której organizatorem był Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białej oraz Instytut Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej...

Informacja

WSAInformujemy iż w dniu 22.04.2017 r. parking przy budynku Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, ul. A. Frycza Modrzewskiego 12 będzie niedostępny dla studentów Wyższej Szkoły Administracji.

KOMUNIKAT

WSAW dniach od 5.04.2017 r. do 21.04.2017 r. Biuro Obsługi Finansowej Studentów jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Rok akademicki 2016/2017 oficjalnie rozpoczęty

alt15 października w auli Wyższej Szkoły Administracji odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017. W dostojnej atmosferze uroczyste słowa „Rok akademicki uważam za rozpoczęty” wypowiedział rektor uczelni ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz. Wcześniej nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku.

Więcej: Rok akademicki 2016/2017 oficjalnie rozpoczęty

GODZINY PRACY BIURA OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW ORAZ KASY

GODZINY  PRACY  BIURA  OBSŁUGI FINANSOWEJ  STUDENTÓW
poniedziałek, wtorek:  nieczynne
środa, czwartek: 12ºº – 16ºº
piątek: 14ºº – 18ºº
sobota (22.10., 29.10.): 8ºº – 14ºº

KASA
poniedziałek: nieczynna
wtorek: 9ºº– 14ºº
środa, czwartek: 11ºº– 16ºº
piątek: 13ºº– 18ºº

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

WSAW dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany związane z procedurą udzielania kredytów studenckich.

 

 

Czytaj więcej...

WSA coraz wyżej w prestiżowym rankingu czasopisma Perspektywy

W opublikowanym 8 czerwca prestiżowym rankingu najlepszych uczelni czasopisma Perspektywy Wyższa Szkoła Administracji jest nadal najlepszą niepubliczną uczelnią regionu. Jednocześnie WSA awansowała w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich na 22 miejsce w kraju. Rok temu bielska szkoła była 35. Obecna pozycja to także 3 lokata wśród uczelni niepublicznych województwa śląskiego.

Ranking Perspektyw to najbardziej prestiżowe zestawienie polskich uczelni. Uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oceniane są: siła naukowa (35%), prestiż (25%), warunki kształcenia (20%), umiędzynarodowienie studiów (15%) i innowacyjność (5%).